UTVÄRDERING

För ständigt lärande och optimering

Att löpande följa upp hur arbetet går, testa, justera och optimera är helt nödvändigt i dagens digitala ekosystem. Hur väl stödjer ert SEO arbete ert PR arbete vid ett kampanjsläpp? Vilket genomslag fick utskicket inför eventet och såg ni någon ökning på ansökningar till de rekryteringar som pågår? Har du likes bara från de egna leden på den där YouTube videon eller når du faktiskt ut till din primära målgrupp? Vad är det för innehåll som driver din trafik och vad ger konvertering?

Organisationer låter ständigt och vikten av att förstå vad som fungerar och hur den totala upplevelsen blir med alla budskap, kanaler och aktiviteter är avgörande för att hela tiden optimera och bli bättre. Likaså att man inte fastnar i att jaga likes eller räckvidd, utan nå ut till sin faktiska målgrupp och få dem att göra det man hade planerat för. Utvärdering handlar inte om rätt eller fel. Det handlar om att alltid vilja lära sig och utvecklas.

Vi använder oss av robusta metoder och mått i vår utvärdering och är medlemmar i AMEC, International Association for the Measurement and Evaluation of Communication. AMEC verkar för att ena branschen genom best-practice och tät koppling både till näringsliv och akademi och förespråkar att man undviker mått som saknar grund, tex Annonsvärde, PR-värde och liknande.