STRATEGI

Strategisk i en digitalt komplex värld

Vi har bred kunskap inom strategisk kommunikation och mångårig erfarenhet av strategiutveckling, kommunikationsplanering, analys, projektledning, förankring och implementation. Vi är också vana att vara ett strategiskt stöd till chefer och olika verksamheter, något som gör våra kunder agila och kommunikativt kompetenta i den digitala omställningen.

Vårt strategiska arbete berör ofta tre områden i huvudsak: kommunikation – där vi räknar in marknadsföring, försäljning m m,verksamhets eller tjänsteutveckling och organisation.

Detta då analyserna ofta ger insikter rörande vad man behöver göra kommunikativt eller säljmässigt men också saker som påverkar affären om vi tex upptäcker nya behov eller affärsmöjligheter på marknaden. I arbetet med att implementera insikterna påverkar det även hur kundens organisation kan behöva stöd, verktyg, kunskap eller Implementera nya processer för att kunna svara upp till behoven som visat sig. Det gör att våra analyser ger synergier och samverkan som stärker stora delar av organisationen och ger ett inkluderande och integrerat arbetssätt som sträcker sig utanför kommunikations-området.

Vi verkar för att ta fram långsiktiga strategier som förankras väl i organisationen och där man följer upp arbetet över tid för att säkerställa hållbar effekt av sin investering. En strategi ska användas – inte läggas i skrivbordslådan.