Säkerställ att du kommunicerar effektivt!

Kommunikationslandskapet har förändrats i takt med digitalisering och mobil utveckling. Organisatoriska silosar börjar rasa och kommunikatörer och PR ansvariga uppmanas att jobba med alla former av kommunikation, kanaler och tekniska plattformar för att nå ut med sina budskap. I och med denna utveckling håller tidigare utvärderingsmetoder inte längre måttet. För att vara effektiva i våra jobb måste nu kommunikationen planeras, genomföras och följas upp på ett verkligt integrerat sätt. Det är ansatsen som gjorde att AMEC, den internationella branschorganisationen för mätning och utvärdering av kommunikation, bestämde sig för att ta fram ett nytt verktyg, ett interaktivt hjälpmedel, för att mäta och utvärdera i takt med tiden.

Genom att utgå från Barcelona principerna, som är grunden för hur man mäter på ett robust sätt, ger det nya Ramverksverktyget praktisk handledning i hur man hittar formen för sin mätning och utvärdering, vilka mätpunkter och mått som kan användas och metoder man kan välja. Ramverket har sin grund i att hela P.E.S.O-landskapet (Paid, Earned, Shared, Owned) ska kunna täckas, oavsett kanal eller disciplin. Den innehåller också alla olika typer av mätmetoder och verktyg och här får man hjälp med att veta vad som är bäst när.

Men det räcker inte med att bara mäta extern data, vi måste också koppla ihop kommunikationen med interna KPIer och mål, då kommunikationen får ta alltmer ansvar att leverera och kopplas till även dessa mål, vilket är helt rätt och riktigt. Även i detta får man stöd i verktyget som är ett enkelt steg-för-steg-verktyg med frågor som ska besvaras och därefter bildar ett ramverk att implementera.

Genom att göra detta Ramverksverktyg fritt hoppas nu AMEC att förståelsen för mätning ökar och att fler ser värdet med att mäta både innan, under och efter insatser och som en naturlig del i sin kommunikationsprocess och operativa arbete.

Ramverket nås här

Ramverket är framtaget med hjälp av ett engagerat team från AMECs olika medlemsföretag/organisationer så som  professor Jim MacNamara vid Universitetet i Sydney, Richard Bagnall VD på PRIME Research UK och tillträdande ordförande på AMEC, Paul Hender Insightsansvarig på Gorkana, Elayne Phillips Storbritanniens Regeringskansli, Giles Peddy, VD på Lewis m fl. Ann-Sofie Krol, VD på byBrick Insight har varit skandinavisk representant i det globala arbetsteamet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *