ANALYS

Förstå din omvärld och möjligheter

Det kommunikativa landskapet är idag alla discipliner i ett. Köpt, ägt, förtjänat – allt samlas i ett komplext ekosystem där olika saker påverkar varandra och utvecklas och sprids på många sätt. Hur väl förstår ni hur detta ekosystem ser ut för just er?

Vi hjälper er att förstå vad som samverkar, vart möjligheterna finns och växer fram, var ni hittar era målgrupper, vad de tycker om och vad som får dem att engagera sig på det sätt ni önskar för att nå era mål.

Våra analyser hjälper er att förstå hur ni behöver jobba, var ni behöver vara aktiva, vilka affärsmöjligheter ni har och vilken typ av kommunikation som behövs för att få ut den effekt ni önskar, oavsett om det är att hitta kunder, hitta medarbetare, informera, få dialog osv.

Vi vill inte sätta etiketter på vilken kommunikation som tillhör PR, marknadsföring, sälj osv. NI LÅTER. Frågan är om ni gör det i en samstämmig röst som värderas högt hos dem ni vill nå och om ni uppnår det ni vill.

Genom att vara väl förberedd kan ni jobba smart, kostnadseffektivt och tryggt – sen använder ni utvärderingen för att få bevisning på att strategi, taktik och genomförande fungerar.